logo

Prof. UAM dr hab. Dariusz Wrzesiński

darwrze@amu.edu.pl
p.342
tel.6256


Wykształcenie:
1988: Magister geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
1999: Doktor Nauk o Ziemii w zakresie geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
2010: Doktor habilitowany Nauk o Ziemii w zakresie geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
2012: Profesor UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Problematyka badawcza
- analiza reżimu hydrologicznego rzek i jezior
- wieloletnie i sezonowe zmiany odpływu rzecznego
- stabilno¶ć i entropia cech reżimu hydrologicznego
- wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na reżim hydrologiczny rzek i jezior
- hydrologiczne konsekwencje współczesnych zmian i zmienno¶ci warunków klimatycznych

All articles are available at:
- https://www.researchgate.net/profile/Dariusz_Wrzesinski
- https://amu.academia.edu/DariuszWrzesi%C5%84ski


Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej