logo

Dydaktyka

Szeroka lista zajęć dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie obejmuje m. in. autorskie wykłady z takich przedmiotów jak: Hydrologia i oceanografia, Oceanografia, Hydrologia regionalna, Hydrologia stosowana, Hydrologia wód podziemnych, Hydrologia obszarów miejskich, Procesy hydrologiczne w zlewni, Ekstremalne procesy hydrologiczne, Limnologia, Hydrografia Polski, Antropogeniczne zmiany obiegu wody, Gospodarka wodna, Woda w religii, kulturze i sztuce, Turystyczne walory wód. Pracownicy prowadz± również zajęcia seminaryjne (seminarium licencjackie i magisterskie) zajęcia laboratoryjne oraz ćwiczenia terenowe. W Zakładzie powstało dotychczas ponad 600 prac magisterskich z zakresu hydrologii oraz ponad 200 z turystyki i rekreacji. Tematyka prac magisterskich obejmuje zagadnienia hydrologiczne realizowane w różnych aspektach czasowych i przestrzennych, głównie jednak na obszarze Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego. Niektóre tematy prac były wynikiem współpracy Zakładu z różnymi instytucjami państwowymi.Zrealizowane w zakładzie prace magisterskie w latach 1961-2015:

Promotorzy:
[J.B.] - doc. dr Józef Bajerlein
[B.K.] - prof. dr hab. B. Krygowski
[M.Ż.] - prof. dr hab. M. Żurawski
[A.K.] - prof. dr hab. A. Kaniecki
[A.Ch.] - prof. dr hab. A. Choiński
[J.R.] - prof. dr hab. J. Rotnicka
[M.M.] - prof. dr hab. inż. M. Marciniak
[D.W.] - prof. UAM dr hab. D. Wrzesiński
[R.G.] - prof. UAM dr hab. R.GrafZakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej