logo

Mgr Kamil Jawgiel

jest stypendyst± Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019


jawka@amu.edu.pl
p.345
tel.6258

Jestem doktorantem w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prowadzę badania dotycz±ce przemian antropogenicznych w zlewniach zurbanizowanych, modelowaniu zmian spływu powierzchniowego oraz występowaniu powodzi błyskawicznych i lokalnych podtopień. Swoj± pracę doktorsk± po¶więcam rodzimemu miastu Poznaniu, w którym problem niewielkich wyst±pień wód jest powszechny. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia Systemów Informacji Geograficznych (GIS), które w niekonwencjonalny sposób pozwalaj± mi spojrzeć na realizowane tematy.

Interesuję się interdyscyplinarnym wykorzystaniem GIS, geobazodanowym przetwarzaniem danych i modelowaniem systemów przyrodniczych. Jestem zwolennikiem wolnego udostępniania danych przestrzennych, dlatego współtworze ogranizacje wolontariackie (VGI) i partycypacyjne, administruj±c tym samym serwisem Poznań FF Projekt.

W wolnym czasie gram w siatkówkę i rozwijam umiejętno¶ci kulinarne, gdy mam go nieco więcej - podróżuje. Moim wymarzonymi celem wyprawy jest Azja Południowo-Wschodnia, dokładnie delta Mekongu.

Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej