logo

Mgr Katarzyna Plewa

katarzyna.plewa@amu.edu.pl
p.347
tel.6261

Jestem doktorantk± w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej IGFiK¦P. W 2016 roku ukończyłam studia na kierunku Geografia spec. Hydrologia, Meteorologia i Klimatologia. Obroniłam pracę magistersk± pt.: „Klasyfikacja typologiczna reżimu hydrologicznego jezior w Polsce”. Moje zainteresowania naukowe to: reżim hydrologiczny jezior i rzek, stabilno¶ć reżimu hydrologicznego, wpływ makroskalowych cyrkulacji oraz czynników antropogenicznych na obieg wody. Obecnie realizuję badania w ramach pracy doktorskiej pt.: „Taksonomiczne podstawy klasyfikacji reżimu hydrologicznego jezior w Polsce”.

Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej