logo

Dr hab. Leszek Sobkowiak

lesob@amu.edu.pl
p.339
tel.6327


Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej